Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Safe Anytime-Valid Inference: from Theory to Implementation in Psychiatry Research

  • R.J. Turner
Datum
dinsdag 14 november 2023
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. P.D. Grünwald
  • Prof.dr. F.E. Scheepers (Utrecht)

Samenvatting

Klassieke statistische methoden, zoals p-waarden, zijn lastig correct toe te passen voor onderzoekers. Ze passen niet bij gebruik in moderne onderzoeksomgevingen: ze kunnen eigenlijk niet gebruikt worden om onderzoeksresultaten continue te volgen en beoordelen, of om na de start van een studie een extra samenwerking aan te gaan om een dataset uit te breiden. Helaas worden deze klassieke methoden in de praktijk wel vaak zomaar toegepast in deze scenario’s, waardoor resultaten van onderzoek lastig of niet meer te beoordelen zijn.

Deels als een reactie hierop is in de statistiekwetenschap recent veel aandacht ontstaan voor veilige, altijd-valide inferentie: een nieuwe statistiektheorie waar e-waarden in plaats van p-waarden centraal staan. Deze bieden dezelfde mogelijkheden als klassieke statistiek, zoals het doen van een hypothesetoets of het schatten van een effect, maar tegelijkertijd ook meer flexibiliteit. Met e-waarden kunnen studieresultaten bijvoorbeeld continue gevolgd worden en kan een studie gestopt worden zodra het resultaat duidelijk is, en kunnen datasets opgeslagen bij meerdere onderzoeksgroepen geanalyseerd worden, zelfs zonder de dataset te delen.

In dit proefschrift worden e-waarden verder ontwikkeld, specifiek voor scenario’s in de gezondheidszorg en psychiatrie. Er wordt verkend hoe continue onderzoek in de psychiatrische praktijk opgezet zou kunnen worden voor exploratie van een onderzoeksvraag, slim gebruikmakend van alle bronnen in het elektronisch patiëntendossier, en hoe hypotheses die hieruit voortvloeien efficiënt getoetst kunnen worden. Hierdoor draagt het werk in dit proefschrift hopelijk bij aan een toekomst waar continue leren van routinematig verzamelde data uit de gezondheidszorg voor betere gepersonaliseerde aanbevelingen de standaard is.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.