Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Disentangling the relationship between depression, obesity and cardiometabolic disease

  • T. Alshehri
Datum
donderdag 30 november 2023
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. F.R. Rosendaal
  • dr. D..O. Mook-Kanamori
  • dr. Y. Milaneschi (VU)

Samenvatting

De uitkomsten beschreven in dit proefschrift dragen bij aan de bestaande overtuiging dat een verfijndere classificatie voor depressie, op basis van symptoomprofielen en hun mogelijke biologische onderbouwing, overwogen dient te worden. Inmiddels wordt adipositas in de dagelijkse praktijk op meer dan alleen het BMI beoordeeld, namelijk ook de tailleomtrek en het lipidenprofiel. Echter, dergelijke aandacht bestaat nog niet voor de heterogeniteit van depressie. Een grotere bewustwording van de verschillende manifestaties van depressie-symptomatologie, die het gevolg kunnen zijn van uiteenlopende pathofysiologische mechanismen, is van essentieel belang. Wanneer een patiënt met depressie een atypisch energie-gerelateerd symptoomprofiel heeft, kan het nuttig zijn om diens metabole biomarkers te controleren om mogelijke ontwikkeling van cardiometabole ziekten te voorkomen. In de klinische praktijk moeten wij ons bij de behandeling van patiënten met depressie ook meer bewust worden van de correlatie tussen symptoomprofielen van depressie en afzonderlijke biologische en klinische manifestaties. Het is cruciaal om goed te kijken naar de symptomen die bij elke patiënt tot uiting komen. De resultaten van dit proefschrift tonen aan dat patiënten met een depressie die atypische energie-gerelateerde depressieve symptomen vertonen, genetisch en klinisch kwetsbaar zijn voor aan insulineresistentie gerelateerde ziekten (namelijk adipositas, metabole ontregelingen en diabetes mellitus type 2). Een gepersonaliseerde aanpak kan behulpzaam zijn in preventie van deze chronische en complexe ziekten. Hierbij dient er rekening gehouden worden met de heterogeniteit van depressie en de associatie tussen atypische energie-gerelateerde symptomen van depressie en deze ziekten.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

pers@lumc.nl

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.