Universiteit Leiden

nl en

COI-stakeholderbijeenkomst 2023 – De overheid als (in)effectieve conflictoplosser: legitimiteit onder druk?

Datum
donderdag 30 november 2023
Tijd
Locatie
Villa Jongerius, Utrecht (inrit: M.A. Tellegenlaan)
Kanaalweg 64
3527 KX Utrecht

Op 30 november 2023 organiseert de onderzoeksgroep Conflictoplossende Instituties (COI) een stakeholderbijeenkomst met als thema ‘De overheid als (in)effectieve conflictoplosser: legitimiteit onder druk?’. COI is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Leiden, de Universiteit Utrecht en de Radboud Universiteit in het kader van het Sectorplan Rechtsgeleerdheid. Het doel van de jaarlijkse stakeholderbijeenkomsten is om uitwisseling tussen rechtswetenschap en rechtspraktijk te bevorderen. 


Tijdens de bijeenkomst op 30 november richten we ons op het (gepercipieerde) gebrek aan probleemoplossend vermogen van de overheid en de ontwikkeling dat daardoor steeds meer maatschappelijk gevoelige kwesties voor de rechter belanden, en reflecteren we op de implicaties daarvan voor de legitimiteit van politiek en rechtspraak. Sprekers zijn onder anderen Henk Naves (voorzitter Raad voor de rechtspraak), Joost Sneller (lid Tweede Kamer, D66) en Jelle Klaas (litigation director NJCM en advocaat bij PILP).


Voor meer informatie en het registratieformulier, zie hier.

Registratielink

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.