Universiteit Leiden

nl en

Lezing | Studium Generale

Antoni van Leeuwenhoek en de familie Huygens

Datum
dinsdag 21 november 2023
Tijd
Serie
Antoni van Leeuwenhoek
Locatie
Lipsius
Cleveringaplaats 1
2311 BD Leiden
Zaal
019 en online

In augustus 1673 deed Constantijn Huygens, dichter-diplomaat en groot liefhebber van kunst en wetenschap, bij de Royal Society in Londen een goed woordje voor de “ongeschoolde” en “van nature uitzonderlijk nieuwsgierige en ijverige” microscopisch onderzoeker Antoni van Leeuwenhoek. Tot zijn dood in 1687 is Huygens de verrichtingen van “zijn bijzonder grote vriend” –  “de magiër van Delft” – blijven volgen. Ook zoon Christiaan toonde zich geïnteresseerd. Stond hij aanvankelijk (terecht) sceptisch tegenover de “klootgens” (kleine bolletjes) die Van Leeuwenhoek overal meende te zien, in 1676 ging hij persoonlijk in Delft langs om de “kleine diertgens” (naar later bleek bacteriën) die Antoni in peperwater had opgemerkt met eigen ogen te aanschouwen. Het stimuleerde Christiaan om zelf microscoopjes te gaan bouwen en eigen waarnemingen te verrichten. Intussen bleef het standsverschil intact: toen Van Leeuwenhoek in 1680 fellow werd van de Royal Society reageerde Constantijn junior met dedain en jaloezie. 

Lees meer, livestream en aanmelden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.