Universiteit Leiden

nl en

Lezing | Studium Generale

Aan man en vrouw voorbij

Datum
dinsdag 28 november 2023
Tijd
Serie
Bending "gender"
Locatie
Lipsius
Cleveringaplaats 1
2311 BD Leiden
Zaal
019 en online

Prof.dr. Maaike Meijer, em. hoogleraar Genderstudies, Universiteit van Maastricht

In mijn laatste boek Radeloze helden – verschenen afgelopen juni - bestudeer ik de verbeelding van mannelijkheid in literatuur en film. Ik deel daarin ook mijn persoonlijke ervaring man te zijn of te willen zijn. Ik noem mezelf tegenwoordig non-binair, maar zie af van operatief ingrijpen. Welke plaats geeft mij dat in de transgenderbeweging? Maxim Februari pakte het anders aan en wérd man. Ik raadpleeg zijn openhartige documentaire De maakbare man (2019). Ik ga ook te rade bij denkers – Monique Wittig, Teresa de Lauretis, Robert Jensen – die geprobeerd hebben los te komen van de dwingende indeling van mensen in mannen en vrouwen. Volgens Judith Butler is gender veeleer dan biologische sekse bepalend in het systeem dat ons blijft definiëren. Waarom veranderen velen – nu dat kan – dan toch hun sekse? Blijft gender dan niet buiten schot?
Hoe komen we af van dit seksefundamentalisme dat evengoed een genderfundamentalisme is? Is gender een verslaving waar niemand meer buiten kan?

Lees meer, aanmelden en livestreams

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.