Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Zorginkoopovereenkomst

  • H.A. ten Oever
Datum
donderdag 26 oktober 2023
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.mr. H.J. Snijders
  • mr.. I.S.J. Houben

Samenvatting

 

Zorgverzekeraars sluiten ten behoeve van ruim driekwart van hun verzekerden zorginkoopovereenkomsten met zorgaanbieders over de aan verzekerden te verlenen zorg. Onder de invloed van marktdenken is de contractsvrijheid in de zorginkoopverhouding stapsgewijs vergroot, zodat zorgverzekeraars de rol van ‘doelmatige, klantgerichte regisseurs van zorg’ kunnen vervullen. De overheid bepaalt in een nog altijd omvangrijk regelgevend kader de randvoorwaarden voor de werking van het zorgverzekeringsstelsel en houdt toezicht.

In dit proefschrift heb ik de rechten en verplichtingen van zorgverzekeraars en zorgaanbieders in dit gemengde publiek-privaatrechtelijke kader onderzocht. Het proefschrift bevat een analyse van de manier waarop en de mate waarin sectorspecifieke regelgeving, zoals de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de daarop gebaseerde lagere regelgeving, van invloed is op de totstandkoming, inhoud en uitvoering van zorginkoopovereenkomsten. Ook heb ik onderzocht wat de invloed is en zou moeten zijn van de hoedanigheid van de zorgverzekeraar en de betrokkenheid van publieke belangen op de rechten en verplichtingen van partijen. Verder wordt in het boek de zorginkoopovereenkomst als type contract nader geduid, mede op basis van in de praktijk gehanteerde algemene inkoopvoorwaarden en geüniformeerde bepalingen. Ook de verhouding van de zorginkoopovereenkomst tot de zorgverzekering en geneeskundige behandelingsovereenkomst wordt geanalyseerd.

Op basis van mijn onderzoek beveel ik de wetgever en de NZa aan om de contractuele betekenis van bepaalde regelgeving en de wijze waarop zij doorwerkt te verduidelijken. Ook concludeer ik dat zorgverzekeraars aanbestedende diensten zijn, zodat zij bij het aangaan van zorginkoopovereenkomsten de Aanbestedingswet 2012 in acht moeten nemen. Een belangrijke conclusie van mijn onderzoek is daarnaast dat, gelet op de hoedanigheid van zorgverzekeraars als semipublieke instellingen, aan hun handelen bij het aangaan en uitvoeren van zorginkoopovereenkomsten bijzondere zorgvuldigheidseisen moeten worden gesteld.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.