Universiteit Leiden

nl en

Lezing | Studium Generale

Sekse, gender, geslacht? Aan cis versus trans voorbij

Datum
dinsdag 17 oktober 2023
Tijd
Serie
Bending "gender"
Locatie
Lipsius
Cleveringaplaats 1
2311 BD Leiden
Zaal
019 en online

In deze lezing ga ik allereerst in op de veelheid van termen die mensen gebruiken om de eigen genderidentiteit aan te duiden. In tegenstelling tot sommige feministen (Trans Exclusionary Radical Feminists, TERFs), pleit ik er vervolgens voor om identiteit als wezenlijk onderdeel van “geslacht” te beschouwen. Dat betekent dat het al te eenvoudige onderscheid tussen sekse (lichaam, natuur) en gender (cultuur) moet worden bijgesteld. Op basis van de ervaringen van trans mensen, betoog ik dat cis en trans gender filosofisch gezien dezelfde componenten bevatten: beide zijn complexe interacties tussen lichaam, persoonlijke identiteit en sociale omgeving. Ik besluit de lezing met een analyse van de gevolgen die dit heeft voor de discussie over de transgenderwet.

Lees meer, livestream en aanmelden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.