Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Re-entry support from prison-based and community-based professionals

  • A.J. Pasma
Datum
woensdag 11 oktober 2023
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. P. Nieuwbeerta
  • dr. E.F.J.C. van Ginneken
  • dr. J.M.H. Palmen

Samenvatting

Jaarlijks keren in Nederland ongeveer 30.000 gedetineerden terug naar de maatschappij. Om de recidivekans te verkleinen, is een goede voorbereiding op de terugkeer essentieel. Een soepele transitie van binnen naar buiten wordt echter vaak bemoeilijkt door problemen op het gebied van werk, huisvesting, zorg, schulden, en geldige identiteitsdocumenten. Zowel interne professionals, zoals de casemanager en mentor, als externe ketenpartners, zoals de reclassering, gemeenten, zorginstellingen en vrijwilligersorganisaties, kunnen bij deze problemen helpen.
Empirisch onderzoek naar dergelijke re-integratieondersteuning is echter schaars. Daarom onderzoekt dit proefschrift in hoeverre gedetineerden tijdens detentie in contact staan met de juiste professionals die bij specifieke zorgbehoeften kunnen helpen, welke factoren maken dat er contact is, en in hoeverre de ondersteuning bijdraagt aan een goede voorbereiding.
Het onderzoek is onderdeel van de Life in Custody study en er is gebruik gemaakt van survey- en registratiedata uit 2019, waaraan ruim 4.000 gedetineerden en 1.000 externe professionals binnen 26 penitentiaire inrichtingen hebben deelgenomen. Daarmee is dit proefschrift het eerste werk dat grootschalig de re-integratieondersteuning van professionals tijdens detentie in kaart brengt.
De uitkomsten laten zien dat er met name weinig contact is met de externe professionals. Bovendien blijkt dat gedetineerden die voorafgaand aan detentie al problemen ervoeren op de leefgebieden relatief vaak onder de radar blijven, terwijl zij met name gebaat zijn bij ondersteuning. Tot slot blijkt vooral instrumentele support (e.g., begeleiding naar werk) van externe ketenpartners bij te dragen aan een goede voorbereiding. Interne en externe professionals dienen gezamenlijk verder invulling te geven aan het succesvol inrichten van re-integratieondersteuning.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.