Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Hip fractures and daily functioning in old age

  • W.M. Ravensbergen
Datum
woensdag 18 oktober 2023
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. J. Gussekloo
  • Prof.dr. A.W.M. Evers
  • dr. J.W. Blom

Samenvatting

Heupfracturen komen veel voor bij ouderen en hebben een grote impact, zowel op de oudere zelf als op de maatschappij.
Dit proefschrift laat zien dat ouderen met een heupfractuur al voor hun fractuur achteruit gaan, met een snellere pre-fractuur achteruitgang en slechter pre-fractuur niveau van dagelijks functioneren vergeleken met leeftijdsgenoten zonder heupfractuur. Het is nog niet mogelijk om deze achteruitgang in functioneren voorafgaand aan een heupfractuur bij individuele patiënten te meten, omdat dagelijks functioneren niet routinematig wordt gemeten in de klinische praktijk en omdat er momenteel geen andere manier is om het niveau van dagelijks functioneren uit routinezorgdata te halen. Het pre-fractuur niveau van dagelijks functioneren, wat vaak kort na de heupfractuur nog wel achterhaald kan worden, is echter op zichzelf al informatief voor het inschatten van de herstelkansen kort na de heupfractuur. Hoe dan ook, een heupfractuur is een teken van al ingezette achteruitgang in functioneren. Het kan zorgverleners ervan bewust maken dat hun patiënt in een traject van achteruitgang in dagelijks functioneren zit, waar de verwachtingen van de herstelmogelijkheden op afgestemd moeten worden.

Bij het meten van dit herstel in dagelijks functioneren zouden onderzoekers en zorgverleners zich bewust moeten zijn dat (I)ADL vragenlijsten slecht overeenkomen met zelfervaren functioneren van ouderen en dat ze niet zo gevoelig zijn voor kleine (maar voor oudere patiënten relevante) veranderingen in functioneren. Bij het meten van post-fractuur herstel is het daarom aan te raden om tenminste aan patiënten zelf rechtstreeks te vragen wat zij van hun functioneren en herstel vinden, en niet alleen (I)ADL vragenlijsten toe te passen.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

pers@lumc.nl

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.