Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Studiemiddag Oplossen van (pre)-insolventie geschillen

Datum
dinsdag 19 september 2023
Tijd
Locatie
Sterrenwacht
Sterrewachtlaan 11
2311GW Leiden

Over de opleiding

Op dinsdag 19 september organiseert het Instituut voor Privaatrecht (afdeling Ondernemingsrecht) samen met de Stichting Insolventiemediation een studiemiddag over oplossen van (pre)-insolventie geschillen. 
Voor bedrijven in moeilijkheden is efficiënt oplossen van geschillen met crediteuren van groot belang. Procederen duurt lang en kost veel geld. En als een WHOA-traject wordt voorbereid of ingezet is overeenstemming met crediteuren van essentieel om te kunnen overleven. Bij een faillissementsaanvraag is soms sprake van een achterliggend conflict, bijvoorbeeld tussen aandeelhouders. En in een faillissement heeft de curator regelmatig te maken met een geschillen met banken, pandhouders en last but not least bestuurders, die door worden aangesproken wegens paulianeus handelen of wanbeleid. 
 
In al deze gevallen verdient buitengerechtelijke oplossing de voorkeur. Maar hoe bereik je optimaal resultaat? Wat zijn naast de feitelijke en juridische standpunten de oorzaken van het ontstaan en voortduren van conflictconflicten? Hoe herken je vooroordelen (biases) bij jezelf en bij de ander? En hoe kun je het conflictgedrag van de ander (en van jezelf) “managen”?
 
Tijdens deze studiemiddag praten deskundigen uit de juridisch/psychologische en de gedragswetenschap u bij.
Daarna vertellen een rechter-commissaris, een curator en een insolventieadvocaat/mediator over hun ervaringen.
Aan de orde komen het horen van partijen door de rechter-commissaris voordat hij/zij aan de curator machtiging verleent om te procederen;
Het daarbij/daarna schikken van de kwestie en last but not least de sterk in opkomst zijnde insolventiemediation.

Meer informatie over de cursus

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.