Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Specialisatieopleiding Business Valuation en Schadebegroting in het Recht 2023

Datum
maandag 11 september 2023 - maandag 18 september 2023
Locatie
Sterrenwachtlaan 11
2311 GW Leiden

Over de cursus

Advocaten, rechters, bedrijfsjuristen en fiscalisten worden meer en meer geconfronteerd met conflicten tussen partijen waarin waarderings- en/of schaderapporten een prominente rol spelen, of waarbij een waarderingsuitkomst of de omvang van de geleden schade nog dient te worden vastgesteld. Het valt niet mee om te begrijpen hoe waarderings- en schadedeskundigen tot een uitkomst zijn gekomen, welke uitgangspunten zijn gehanteerd, welke methode is gebruikt, wat de diepgang en reikwijdte van het onderzoek is geweest, en vooral door wat en wie ze zich hebben laten leiden. Om een waarderings- of schaderapport goed te kunnen duiden en te beoordelen, of juist zelf een deskundige te betrekken in een waarderings- of schadevraagstuk, is vergaande kennis omtrent bedrijfswaarderingen en schadebegroting benodigd.

Zonder zelf een financieel deskundige te zijn of te worden, kunnen juristen zich uitstekend een beeld vormen omtrent een waarderingsuitkomst of schade-uitkomst. Van belang hierbij is het begrijpen van de dominante economische theorieën op het gebied van bedrijfswaardering en schadebegroting, hoe deze in een specifieke casus kunnen worden betrokken en waar deze kunnen schuren met de juridische praktijk. Hoe een waarderings- of schadebegrotingsproces optimaal kan worden ingericht, welke instructies aan een financieel deskundige kunnen worden gegeven en welke vragen dienen te worden gesteld om de kwaliteit van de uitkomst te kunnen beoordelen. En ook welke waarderings- en schadebegrippen van belang zijn, hoe deze dienen te worden uitgelegd, evenals hoe het komt dat uitkomsten van financieel deskundigen in waarderingen en schadeberekeningen veelal sterk uiteenlopend zijn.

Vanuit de actuele praktijk en wetenschap verkrijgt u van topdocenten op gestructureerde wijze specialistische kennis en inzichten die u een voorsprong geven in uw werk.

In de cursus worden de 109(!) artikelen die betrekking hebben op het huurrecht aangevuld met jurisprudentie. Meer dan in andere rechtsgebieden is de inkleuring (en verfijning) van de wet die door de rechtspraak is aangebracht belangrijk voor een goede inschatting van uw juridische positie. Mede aan de hand van diverse casusposities worden valkuilen en aandachtspunten met u doorgesproken. De cursus beoogt kandidaten tevens die inzichten bij te brengen die van belang zijn vóór aanvang van een eventuele procedure en hoe daarop strategisch geanticipeerd kan worden, maar ook hoe in de dagelijkse praktijk onnodige fouten voorkomen kunnen worden die veelal leiden tot de stap naar de rechter. Na afloop van de cursus beschikt u over een gedegen basiskennis, respectievelijk gedegen kennis van het huurrecht, met een duidelijke focus op de praktische problemen waartegen u in de praktijk tegenaan kunt aanlopen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.