Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Quality of life, care dependency and Paracetamol In advanced Dementia

  • P.H. van Dam
Datum
woensdag 6 september 2023
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof⁠.dr⁠. W⁠.P⁠. Achterberg
  • dr⁠. M⁠.A⁠.A⁠. Caljouw
  • Prof⁠.dr⁠. B.S. Husebo (Bergen Universitet)

Samenvatting

De kwaliteit van leven van mensen met gevorderde dementie wordt beïnvloed door vele factoren zoals de omgeving, wat ze hebben meegemaakt in hun leven en psychologische factoren zoals depressie en agitatie.

Het Q-PID onderzoek was een 13-weekse dubbelblind, gerandomiseerd, placebogecontroleerd cross-over onderzoek naar het effect van paracetamol op kwaliteit van leven, welbevinden, pijn, neuro-psychiatrische symptomen, zorgafhankelijkheid en dagelijks functioneren bij 95 mensen met matige tot gevorderde dementie wonend in een verpleeghuis. Bij een cross-over onderzoek krijgen alle deelnemers alle behandelingen met een ‘uitwasperiode’ er tussen, zodat het effect van de behandeling in de vorige periode verdwenen is. In deze studie werd er geloot (gerandomiseerd) voor de volgorde van de behandelingen met paracetamol en placebo. De helft van de deelnemers startte met 6 weken paracetamol en de andere helft met placebotabletten. Na een week geen medicatie (de uitwasperiode) kreeg de groep die gestart was met paracetamol nu placebo en andersom.

Dit proefschrift laat zien dat toediening van paracetamol of placebo alleen niet effectief is, d.w.z. geen ‘wondermiddel’ is, voor het verbeteren van kwaliteit van leven, welbevinden, pijn, neuro-psychiatrische symptomen, zorgafhankelijkheid en dagelijks functioneren bij mensen met gevorderde dementie die in een verpleeghuis wonen. Meer gepersonaliseerde interventies, nauwe samenwerking tussen naasten en hulpverleners, en een combinatie van medicamenteuze en niet-medicamenteuze interventies zijn essentieel voor een zo optimaal mogelijke kwaliteit van leven, ons realiserend dat dit een uitdaging zal zijn, maar geen onmogelijke opgave.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

pers@lumc.nl

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.