Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Protective Interventions by Local Elites in the Countryside of Early Islamic Egypt

  • E. Scheerlinck
Datum
woensdag 13 september 2023
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof⁠.dr⁠. P⁠.M⁠. Sijpesteijn
  • dr⁠. E⁠. Hayes

Samenvatting

Wat als je je belastingen niet kan betalen en je leeft in Egypte in de achtste eeuw? Sommige mensen kozen ervoor hun dorp te verlaten, uit angst voor repercussies en op zoek naar een uitweg uit hun situatie. Autoriteitsfiguren in het dorp konden dan een brief uitvaardigen voor de belastingontduiker, met uitdrukkelijk verzoek om terug te keren en met belofte van amnestie. Deze zogenaamde beschermbrieven vormen de basis van dit onderzoek. In de zevende en achtste eeuw, wanneer deze beschermbrieven werden gebruikt, was Egypte een provincie van het Islamitisch Rijk. De provincie werd, in het Arabisch en het Grieks, vanuit de nieuwe hoofdstad Fustat bestuurd door vertegenwoordigers van de kalief. De lokale dorpsautoriteiten bestuurden hun dorpen echter in het Koptisch, de laatste vorm van de Egyptische taal. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat de lokale dorpsautoriteiten en de documenten die zij uitvaardigden een belangrijke rol speelden in het sociale en economische leven van hun dorp, maar ook in de fiscale administratie van Egypte als provincie in het algemeen. Tekstanalyse van de Koptische beschermbrieven legt de procedures van de Koptische beschermbrieven en de onderliggende sociale relaties bloot.  Door de Koptische beschermbrieven voor belastingontduikers te vergelijken met contemporaine Arabische en Griekse documenten, uitgevaardigd met betrekking tot belastingen en mobiliteit, toont dit onderzoek hoezeer de dorpsautoriteiten en hun beschermbrieven verbonden en verweven waren met het beleid en administratie van de provincie. Zo brengt dit onderzoek een onderbelichte groep voor het voetlicht en legt het de connecties bloot die het Islamitische Rijk bij elkaar hielden.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
06 - 2857 6982 
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.