Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Let’s tango! Integrating professionals lived experience in the transformation of mental health services

  • S. Karbouniaris
Datum
woensdag 13 september 2023
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. T.A. Abma
  • Prof.dr. J.P. Wilken

Samenvatting

Het thema van dit proefschrift betreft de waarde van ervaringskennis van zorgprofessionals werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) met als hoofd onderzoeksvraag:
‘Wat is de waarde en waargenomen impact van de ervaringskennis van professionals en hoe kan de geestelijke gezondheidszorg ervaringskennis integreren?’

Hiertoe werd gedurende ruim 4 jaar kwalitatief en participatief onderzoek gedaan in diverse zorgorganisaties die zijn verenigd in het PEPPER consortium met als gezamenlijk doel de bevordering en professionalisering van ervaringskennis en -deskundigheid.
Naast een literatuurstudie, is in de praktijk samengewerkt met zowel cliënten, ervaringsdeskundigen, professionals (verpleegkundigen, sociaal werkers, humanistisch verzorgenden en psychiaters) als ook bestuurders en managers. Middels case-studies, leergemeenschappen, diepte interviews, participatieve observaties, responsieve evaluaties en auto-etnografie werd het onderzoek gestalte gegeven.
Dit onderzoek heeft de relevantie aangetoond van het aanwenden van ervaringskennis door traditionele professionals in de geestelijke gezondheidszorg. Hoewel het gebruik ervan nog steeds minimaal plaatsvindt en organisaties moeite hebben om ervaringsdeskundigheid betekenisvol te integreren, wijzen de beschikbare kwalitatieve gegevens op positieve uitkomsten.
Op basis van ons onderzoek wordt de waarde van ervaringskennis gevat in relationele ethiek, praktische en emotionele inzichten, existentiële transformatie en emancipatorische politiek.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

pers@lumc.nl

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.