Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Exploring the relationship between metacontrol and global/local processing

  • A. de Luca
Datum
donderdag 21 september 2023
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. B. Hommel
  • dr. S.A. Verschoor

Samenvatting

Dit proefschrift onderzocht de relatie tussen metacontrole en globale en lokale informatieverwerkingsmodi. Het onderzoek richtte zich op de invloed van intra-individuele variabiliteit in metacontrole-stijl op deze informatieverwerkingsmodi. Verschillende experimenten werden uitgevoerd om de transfer van deze modi naar andere taken te onderzoeken. De resultaten toonden aan dat er bewijs was voor transfer tussen gelijksoortige taken, maar geen bewijs voor algemene overdraagbaarheid tussen verschillende taken en domeinen. Hoofdstuk 3 onderzocht de relatie tussen persoonlijkheidskenmerken en de informatieverwerkingsmodi, waarbij een relatie werd gevonden tussen Consciëntieusheid en Neuroticisme en de modi. Hoofdstuk 4 onderzocht de impact van stemming en motivatie op de modi, maar vond geen significante effecten. Ten slotte onderzocht hoofdstuk 5 de invloed van tijd en uitputting op de relatie tussen de verwerking en metacontrole, waarbij geen bewijs werd gevonden voor het bestaan van ego-uitputting. Over het algemeen toonde het onderzoek aan dat de relatie tussen metacontrole en globale en lokale informatieverwerkingsmodi complexer is dan eerder werd gedacht en afhankelijk is van individuele verschillen en context. De bevindingen hebben belangrijke implicaties voor toekomstig onderzoek en het verbeteren van het cognitief functioneren.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.