Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Dutch Grammar in Japanese Words

  • L. Nespoli
Datum
dinsdag 12 september 2023
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. G.J. Rutten
  • Prof.dr. P. Calvetti (Ca' Foscari, University Of Venice)
  • Prof.dr. G. Pappalardo (Ca' Foscari, University Of Venice)

Samenvatting

Vanaf de zeventiende tot en met de negentiende eeuw speelde het Nederlands een grote rol in Japan. Het Nederlands was niet alleen het middel waarmee Japanners met VOC-vertegenwoordigers communiceerden, maar ook de taal waarmee de Japanners kennismaakten met Europa en haar wetenschappelijke ontdekkingen.
Vaak wordt beweerd dat het taalniveau van de Japanners niet erg hoog was. Dit is echter in tegenspraak met de hoeveelheid en de kwaliteit van de vertalingen die zij produceerden, vooral vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw.
Dit wordt nog duidelijker als men kijkt naar de werken van tolk en vertaler Shizuki Tadao (1760 – 1806). Shizuki was de eerste Japanner die besloot om de Europese Grieks-Latijnse grammaticale theorie te onderzoeken en naar het Japans te vertalen. Zijn manuscripten getuigen daarmee van een unieke poging van een Japanner om concepten zoals “bedrijvend werkwoord”, “naamval” en “grammaticaal geslacht” te ontcijferen en vertolken.
Hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen? Op welke bronnen wist hij de hand te leggen? Hoe ziet Shizuki’s theorie van de Nederlandse grammatica eruit? In mijn onderzoek probeer ik precies op deze vragen een antwoord te geven. Ik heb daarom Shizuki’s manuscripten over taal geanalyseerd en geïnterpreteerd, op zoek naar aanwijzingen die het hele proces van grammaticaal begrip konden verklaren. Ik laat zien hoe Shizuki de Chinees-Japanse traditie van taalstudie actief in gesprek bracht met Nederlandse woordenboeken en grammaticale handboeken, en ook met poëzie zoals die van Jacob Cats. Het resultaat van Shizuki’s werk was een uitzonderlijk goede beschrijving van de regels van de Nederlandse taal.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

Marieke Epping
Adviseur wetenschapscommunicatie
m.epping@bb.leidenuniv.nl
071 527 1521

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.