Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Bridging the gap between clinical trials and real-world for advanced melanoma

  • hr. M.C.T. van Zeijl
Datum
dinsdag 12 september 2023
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. J.B.A.G. Haanen
  • Prof.dr. A.J.M. van den Eertwegh
  • dr. L.C. de Wreede

Samenvatting

In dit proefschrift werden nieuwe immuun- en doelgerichte therapieën voor vergevorderd melanoom in de dagelijkse praktijk onderzocht.

Van 2013 tot 2017 werden deze nieuwe behandelingen in Nederland snel en veilig ingevoerd waar bij een verbeterde mediane overleving werd geobserveerd. Verhoogde lactaatdehydrogenase-waarden, afstandsmetastasen in ≥3 orgaanlocaties, hersen- en levermetastasen en ECOG performance score waren het sterkst geassocieerd met overlijden. Voor het zeldzame vergevorderde mucosaal melanoom werd geen verbeterde mediane overleving waargenomen.

Veertig procent van de patiënten met vergevorderd melanoom die ≥1 van de nieuwe behandelingen kreeg voldeed niet aan ≥1 selectiecriterium van klinische studies. Bij deze niet-vertegenwoordigde patiënten bleek lactaatdehydrogenase de belangrijkst voorspellende factor voor de overleving, gevolgd door de ECOG performance score en hersenmetastasen.

Bij eerstelijns anti-PD-1 antilichaam werd een gemiddelde overleving van 24 maanden geobserveerd. Patiënten die een complete respons bereikten hadden zelfs een 2-jaars overleving van >90%. Het (eerder) stoppen van anti-PD-1 monotherapie gaf minder progressie als er sprake was van een complete response ten tijde van stoppen of een langere tijd tot eerste respons.

De combinatie van CTLA-4 plus anti-PD-1 antilichamen had de helft van de patiënten graad 3-4 bijwerkingen, waarvan meer dan 50% in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Daartegenover stond dat 37% van hen ziektecontrole na 2 jaar bereikte, met een mediane overleving van 28,7 maanden.

Dit proefschrift benadrukt dat er bij nieuwe behandelingen een ‘informatiekloof’ is tussen de klinische studies en dagelijkse praktijk die kan én moet worden overbrugd met real-world data zoals de Dutch Melanoma Treatment Registry.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

pers@lumc.nl

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.