Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Binge- eating disorder in the Arabic world and the Netherlands

Datum
woensdag 13 september 2023
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Korte samenvatting

De eetbuistoornis is de meest voorkomende eetstoornis en komt in vergelijking met anorexia en boulima veel meer onder alle lagen van de bevolking voor. Wereldwijd is er een gebrek aan kennis over de eetbuistoornis. Door gebrekkige (h)erkenning krijgen individuen met een eetbuistoornis vaak verkeerde zorg, waardoor de eetbuien juist toenemen. Daarnaast zijn er lange wachttijden voor specialistische behandeling en heeft niet iedereen toegang tot behandeling.

Deze these is tweeledig: er wordt onderzoek gedaan naar risicofactoren van de eetbuistoornis in Arabische landen en twee diagnostische vragenlijsten worden gevalideerd. In Nederland wordt de werkzaamheid van een traditionele en een digitale begeleide zelfhulp behandeling onderzocht.

In Arabische landen bleek een hoog BMI en lichaamsontevredenheid geassocieerd te zijn met eetstoornispathologie. De eating disorder examination questionnaire meet accuraat eetstoornisklachten en de body shape questionnaire lichaamsontevredenheid.

In Nederland blijkt cognitive behavioral therapy een werkzame behandeling voor de eetbuistoornis, zowel op de traditionale manier als digitaal aangeboden. De digitale variant vergroot de toegang tot specialistische zorg en kan mogelijk de lange wachttijden voor behandeling verkorten.

Promotor(en)

  • Prof.dr. E. de Beurs
  • Prof.dr. E.F. van Furth

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

Marieke Epping
Adviseur wetenschapscommunicatie
m.epping@bb.leidenuniv.nl
071 527 1521

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Summary PhD thesis Bernou Melisse

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.