Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Actualiteiten Wet Seksuele Misdrijven

Datum
vrijdag 22 september 2023
Tijd
Locatie
Sterrenwacht
Sterrewachtlaan 11
2311GW Leiden

Over de opleiding

Update: Het wetsvoorstel seksuele misdrijven voorziet in een grondige herziening van de zedendelicten. Inmiddels is dit voorstel aangenomen door de Tweede Kamer. De kans op spoedige invoering is groot met name omdat het hier om een niet controversieel onderwerp lijkt te gaan.

Na een lange aanloop werd in oktober 2022 het wetsvoorstel Seksuele misdrijven aan de Tweede Kamer aangeboden. Het wetsvoorstel beoogt flinke wijzigingen aan te brengen in de bestaande zedenwetgeving, waaronder een gewijzigde strafbaarstelling van aanranding en verkrachting (van een dwang- naar consentmodel) en de introductie van de strafbaarstelling van seksuele (straat)intimidatie. Het wetsvoorstel beoogt flinke wijzigingen aan te brengen in de bestaande zedenwetgeving en zal de strafrechtspraktijk flink beroeren. De strafrechtspraktijk zal voor het toepassen van de nieuwe wettelijke regeling klaar moeten zijn zodra zij in werking treedt, hetgeen volgens de minister van Justitie en Veiligheid al in 2024 zou moeten geschieden.

Tijdens de cursus worden de belangrijkste onderdelen van het wetsontwerp besproken:

  1. De wijziging van de strafbaarstellingen van aanranding en verkrachting;
  2. De nieuwe strafbaarstelling van seksuele (straat)intimidatie;
  3. Nieuwe online delictsvormen, inclusief een gewijzigde strafbaarstelling van kinderpornografie.

Meer informatie over de specialisatieopleiding

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.