Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Targets for Improving Patient Outcomes after Major Gastrointestinal Cancer Surgery: The value of peri-operative care

  • R.T. van Kooten
Datum
donderdag 15 juni 2023
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof⁠.dr⁠. R⁠.A⁠.E⁠.M⁠. Tollenaar
  • Prof⁠.dr⁠. M⁠.W⁠.J⁠.M⁠. Wouters
  • dr⁠. K⁠.C⁠.M⁠.J⁠. Peeters

Samenvatting

Het doel van dit proefschrift is het streven naar het verbeteren van de patiëntuitkomsten na complexe oncologische gastro-intestinale chirurgie, door middel van het in kaart brengen van aanknopingspunten voor het optimaliseren van de zorg rondom deze operaties. Enerzijds door de identificatie van (aanpasbare) prognostische factoren voor postoperatieve complicaties en deze vervolgens te gebruiken in predictiemodellen, maar ook door inzicht te verwerven in de kwaliteit van leven op lange termijn. Verbetering van de risico inschatting voor de operatie en het vervolgens personaliseren van de zorg rondom de operatie kan leiden tot een vermindering van postoperatieve complicaties en mortaliteit. Bovendien kan de risicopredictie de klinische kennis ondersteunen bij het nemen van behandelbeslissingen. Met name aanpasbare prognostische factoren zijn van belang om te identificeren gezien deze mogelijk vóór de operatie kunnen worden geoptimaliseerd. Aanpasbare prognostische factoren kunnen vervolgens worden gebruikt in prehabilitatie programma's om de fysieke toestand van een patiënt te verbeteren en zo de uitkomsten voor de patiënt te verbeteren. Daarnaast is informatie over behandelconsequenties en behandeling gerelateerde gezondheidsproblemen van belang bij besluitvorming omtrent behandelingen, zowel voor patiënten als voor zorgprofessionals. Vooral indien er meerdere behandelopties beschikbaar zijn is kennis omtrent de consequenties van de behandelopties belangrijk voor gedeelde besluitvorming. Tevens kan deze kennis er aan bijdragen de begeleiding en revalidatieprogramma’s na de operatie te optimaliseren. Concluderend kunnen de in dit proefschrift beschreven aanknopingspunten voor het verbeteren van de zorg rondom een operatie gebruikt worden om de patiëntuitkomsten op korte- en lange termijn na complexe oncologische gastro-intestinale operaties te verbeteren.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

pers@lumc.nl

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.