Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Bevordering van de vroege herkenning van aanhoudende lichamelijke klachten in de huisartspraktijk

  • W.M. Kitselaar
Datum
dinsdag 27 juni 2023
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Korte samenvatting

In dit proefschrift is de vroege herkenning van aanhoudende lichamelijke klachten (ALK) in de huisartspraktijk onderzocht. Door middel van een stapsgewijze benadering is onderzocht wat de optimale methode is om patiëntendossiers van huisartsen te hergebruiken om ALK te voorspellen. Dit is belangrijk omdat ongeveer 10% van de bevolking ALK ervaart. Bovendien is het voor huisartsen vaak moeilijk om ALK te herkennen en dit kan adequate interventie belemmeren. Dit leidt vervolgens tot onnodig hoge belasting van de patient en het zorgsysteem.

De bevindingen van dit proefschrift laten zien dat een complex samenspel tussen biologische, psychologische en sociale factoren bijdragen aan het ontstaan van ALK. Uit enquête onderzoek blijkt dat huisartsen ALK op veel verschillende manieren registeren. Veel huisartsen geven ook aan dat ze een eenduidige methode voor classificatie en registratie missen en behoefte hebben aan meer ondersteuning, hulpmiddelen en/of scholing omtrent ALK. Voorspelmodellen van verschillende ALK-syndromen (prikkelbare darm syndroom, fibromyalgie en chronisch vermoeidheidssyndroom) laten zien dat er zowel overlappende als syndroom-specifieke problemen ten grondslag liggen aan ALK. Met matige nauwkeurigheid kan het brede spectrum van ALK in een vroeg stadium op basis van zeven verschillende theorie-gedreven en data-gedreven benaderingen worden voorspeld.

Dit proefschrift levert uitgebreid bewijs dat de herkenning van ALK complex is en dat huisartsen behoefte hebben aan aanvullende ondersteuning met betrekking tot ALK. Bovendien toont het onderzoek aan dat een eenvoudige voorspelling op basis van data, waarbij huisarts-patientdossiers worden hergebruikt, mogelijk ondersteunend zijn bij de herkenning van ALK. Dit moet echter wel gecombineerd worden met een multidisciplinaire zorgbenadering.

Promotor(en)

  • Prof.dr. A.W.M. Evers
  • Prof.dr. M.E. Numans
  • dr. R. van der Vaart

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.