Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Molecular approaches to identify cancer T cell antigens and improve immunogenicity

  • B.J. Hos
Datum
donderdag 29 juni 2023
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. F.A. Ossendorp
  • dr. S.I. van Kasteren

Samenvatting

Recente vorderingen in het begrijpen van immunotherapeutische strategieën tegen kanker en de ontwikkeling van verbeterde analyse-instrumenten en computerkracht hebben geleid tot een langverwachte vooruitgang op het gebied van kankervaccins. Gepersonaliseerde methoden om patiënten te vaccineren tegen tumor-specifieke antigenen zijn recentelijk tot stand gekomen middels de voorspelling van MHC-bindende peptiden en bevinden zich reeds in klinische studies. Echter loopt het veld achter op het gebied van identificatie en optimale afgifte van relevante antigenen. De studies betreffende deze dissertatie zijn verdeeld in twee hoofdlijnen die deze onderwerpen behandelen. Het eerste deel rapporteert een nieuwe aanpak voor de identificatie van relevante antigenen door peptiden te analyseren die binden aan MHC klasse I en II. Met het gecombineerde gebruik van DNA/RNA sequencing technieken en massaspectrometrische analyse werden relevante neoantigenen gekarakteriseerd in muizen- en mensenmodellen. Ondertussen werden significante genetische verschillen waargenomen in het MC38-muismodel voor colorectale kanker wanneer twee MC38 cellijnen van verschillende herkomst werden vergeleken. Het tweede deel toont de ontwikkeling van een moleculaire benadering voor het traceren van liganden en peptiden om ons begrip van de toediening van vaccins te verbeteren. Daartoe werd bioorthogonale 'click'-chemie toegepast voor de bevestiging van moleculaire markers aan gepresenteerde antigenen op de cel, waardoor een kwantificatiemethode van verwerkte antigenen mogelijk werd. Verdere optimalisaties werden onderzocht in bioorthogonale reacties onafhankelijk van koper. Deze gevonden resultaten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het veld door methodes te verstrekken waarmee verbeterde vaccins geformuleerd kunnen worden, enerzijds door betere antigenen te selecteren en anderzijds door de afgifte te onderzoeken.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

pers@lumc.nl

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.