Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Methoden van contractsuitleg

  • A.M.M. Hendrikx
Datum
dinsdag 20 juni 2023
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.mr. H.J. Snijders

Samenvatting

Methoden van contractsuitleg bevat een model voor de uitleg van een overeenkomst. Het in kaart gebrachte model is gericht op de vraag aan de hand van welke methode een overeenkomst in een concreet geval dient te worden uitgelegd in het licht van bestaande regelgeving, rechtspraak en doctrine. Op basis van het model kan worden vastgesteld welke methode van uitleg geïndiceerd is op basis van een bepaalde selectie en weging van uitlegfactoren aan de hand van gezichtspunten. Het aan het Nederlandse recht ontleende model wordt tevens in internationaal perspectief geplaatst en vergeleken met buitenlandse wet- en regelgeving, rechtspraak en literatuur ten aanzien van de contractsuitleg. In geval van een uitlegdispuut biedt het model de nodige handvatten. Daarnaast zal de helderheid, inzichtelijkheid en begrijpelijkheid van het uitlegoordeel naar verwachting toenemen door een consequente hantering van het vormgegeven model bij de motivering van een uitlegoordeel. Dit komt de kwaliteit en legitimiteit van het uitlegoordeel ten goede.

De laatste jaren heeft de rechtspraak met betrekking tot de uitleg van een overeenkomst niet stilgestaan. In de praktijk wordt hierdoor het uitlegleerstuk als complex ervaren. Dit proefschrift voorziet in deze behoefte en geeft niet alleen sturing aan de uitleg van een overeenkomst, maar draagt ook bij aan de rechtszekerheid in de zin van voorspelbaarheid. Daarnaast is deze publicatie ook relevant in het licht van de opkomst van gespecialiseerde rechtbanken, zoals in Nederland de NCC (Netherlands Commercial Court) voor internationale zakelijke geschillen en het huidige debat over het vestigingsklimaat in Nederland.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.