Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Implementation and use of patient-reported outcome measures in routine nephrology care

  • E.M. van der Willik
Datum
donderdag 8 juni 2023
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. F.W. Dekker
  • Prof.dr. M.H. Hemmelder (Maastricht)
  • dr. Y. Meuleman

Samenvatting

In de gezondheidszorg is er steeds meer aandacht voor het patiëntenperspectief, gericht op een persoonlijke behandeling die aansluit bij de voorkeuren en behoeften van de patiënt⁠. Het gebruik van vragenlijsten over patiënt-gerapporteerde uitkomsten (PROM’s) in de praktijk kan bijdragen aan deze meer patiëntgerichte benadering⁠. Maar hoe integreer je PROM’s in de gebruikelijke zorg en hoe gebruik je PROM’s om tot deze persoonlijke behandeling te komen? Dit proefschrift biedt inzicht en praktische kennis over de implementatie en het gebruik van PROM’s binnen de nefrologische zorg (nierziekten zorg)⁠. Dit onderzoek werd uitgevoerd over de verschillende stappen van implementatie van PROM’s, waaronder de selectie van PROM’s, pilot testen van PROM’s in de praktijk, en de landelijke implementatie en het gebruik van PROM’s binnen de gebruikelijke zorg⁠. Hierbij werd gebruik gemaakt van zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden⁠. De toepassing van PROM’s werd onderzocht voor gebruik bij individuele patiënten (in de spreekkamer) en voor gebruik op groepsniveau, bijvoorbeeld voor informatie over de effecten van behandeling en het verloop van de ziekte of voor evaluatie van kwaliteit van zorg⁠. De PROM-resultaten over gezondheidsklachten en kwaliteit van leven worden door patiënten en zorgverleners gezien als een belangrijke aanvulling op de reguliere klinische uitkomsten⁠. Daarnaast bleek het bespreken van individuele PROM-resultaten van grote toegevoegde waarde en direct toepasbaar in de praktijk⁠.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

pers@lumc.nl

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.