Universiteit Leiden

nl en

Promotie

GLP-1 receptor agonism to improve cardiometabolic health

  • H.J. van Eyk
Datum
woensdag 28 juni 2023
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. P.C.N. Rensen
  • Prof.dr. H.J. Lamb
  • dr. I.M. Jazet

Samenvatting

Gedurende de laatste decennia is wereldwijd het aantal mensen met obesitas en type 2 diabetes schrikbarend toegenomen. Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) receptor agonisten zijn een relatief nieuwe behandelmethode voor deze patiëntengroep. Door binding aan GLP-1 receptoren op verschillende plaatsen in het lichaam wordt o.a. de uitscheiding van insuline gestimuleerd en een gevoel van verzadiging bewerkstelligd. Dit leidt tot gewichtsafname en verbetering van bloedsuikerspiegels. Het was echter nog niet duidelijk welke effecten er zijn op de verschillende vetdepots en op de hartfunctie. In dit proefschrift beschrijven we de resultaten van de onderzoeken die we hebben gedaan naar de effecten van liraglutide, een GLP-1 receptor agonist, op verschillende aspecten van deze zogeheten cardiometabole gezondheid.
In een gerandomiseerde studie hebben we patiënten met type 2 diabetes van Zuid-Aziatische afkomst, een populatie met verhoogd risico op ontwikkelen van type 2 diabetes en hart- en vaatziekten ten opzichte van West-Europeanen, gedurende 26 weken behandeld met liraglutide of placebo en uitgebreid onderzocht met MRI. We concludeerden dat liraglutide en mogelijk andere GLP-1 receptor agonisten een goede strategie kunnen zijn om de hoeveelheid visceraal vet, vet dat zich m.n. in de buik tussen de organen bevindt en bijdraagt aan gestoorde suikerstofwisseling, te reduceren en de bloedsuikerspiegel te verbeteren. Daarnaast  concludeerden we dat liraglutide de ontwikkeling van diabetische hartziekte niet direct lijkt te remmen, maar stellen dat GLP-1 receptor agonisten vanwege gunstige effecten op atherosclerose desalniettemin een zeer doeltreffende therapie kan zijn voor patiënten met een hoog risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten, zoals de Zuid-Aziatische populatie.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

pers@lumc.nl

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.