Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Cardiac CT for diagnosis and prognosis of coronary artery disease

  • A.R. van Rosendael
Datum
dinsdag 20 juni 2023
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. J.J. Bax

Samenvatting

Hart- en vaatziekten behoren tot de belangrijkste ziekten van de huidige tijd en worden op dit moment pas in een (te) laat stadium onderkend en behandeld. Detectie van atherosclerotische plaque met een CT scan is een zeer nauwkeurige manier om het risico te voorspellen op een toekomstig hartinfarct, hartfalen, of herseninfarct. Deze vroegdetectie van atherosclerose met CT maakt met mogelijk patienten al te behandelen met anti-atherosclerose mediaties voordat ze symptomen hebben. Dit proefschrift zet uiteen dat de uitgebreidheid en fenotypering van atherosclertische plaques in de kransslagvaten bepalen of en hoe sterk iemand behandeld moet worden. Ook geeft het inzichten in hoe behandeling de plaques reduceert of tranformeert naar een lager risico plaque. Het einddoel van dit proefschrift is zeer vroege detectie van risico en het starten van behandeling om de uiteindelijke (enorme) gevolgen van hart- en vaatziekten te verkleinen.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

pers@lumc.nl

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.