Universiteit Leiden

nl en

Congres/symposium

Inspiratiesessie Auditieve beperkingen in het Recht

Datum
woensdag 10 mei 2023
Tijd
Locatie
Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Zaal
B026

In Nederland leven er 1,5 miljoen mensen met een auditieve beperking. Helaas bestaat er vaak veel onwetendheid over deze beperking en gebeuren er geregeld misverstanden rondom doofheid in onze de samenleving.

Wat voor consequenties hebben deze misverstanden binnen de rechtspraak? Sinds wanneer is Nederlands Gebarentaal erkend als officiële taal in Nederland? Op al deze vragen zul je antwoorden krijgen tijdens de inspiratiesessie’ Auditieve beperkingen in het recht’ op woensdag 10 mei.

Voertaal: Nederlands (er zijn tolken Nederlandse Gebarentaal-Nederlands v.v. aanwezig)

Geef je op via onderstaande link, uiterlijk op 3 mei!

Inhoud inspiratiesessie

Gedurende Corona-tijd hebben we allemaal gezien dat tolken Nederlandse Gebarentaal (NGT) ingezet werden bij de persconferenties. Op dat moment gebeurde dat in het kader van toegankelijkheid tot belangrijke, openbare, informatie met betrekking tot de pandemie. Pas sinds 1 juli 2021 is NGT voor de Nederlandse wet erkend als een officiële taal. NGT is de taal van de gebarentalige dove en slechthorende burgers in Nederland. Het kent een bewogen geschiedenis met onder andere een verbod van 100 jaar lang.

Hetzelfde geldt voor de dovengemeenschap die als minderheidsgroepering een lange weg van emancipatiestrijd kent welke tot op de dag van vandaag voortduurt. Telkens weer ontstaan misverstanden rondom doofheid in de samenleving. Die komen -net als bij gender- deels voort uit dat er (nog) geen gelijkwaardig benadering wordt toegepast. Deels worden dove mensen eigenlijk al in forse mate gediscrimineerd binnen de basisrechten die zij dienen te hebben.

Het heeft urgentie dat de rechterlijke macht als onafhankelijke orgaan van de Nederlandse samenleving meer kennis dient te krijgen over auditieve beperkingen zodat zij haar taak van gelijkwaardige rechtspraak zo optimaal mogelijk kan uitvoeren in gerelateerde rechtszaken. Idem dito voor juridische professionals zodat zij haar ondersteuning dan wel verdediging in context kan voeren.

Wat voor kennis dat is, zal worden behandeld in deze inspiratiesessie. Ook zullen wij een licht laten schijnen over wat er zoal gebeurt in de rechtspraak als deze kennis er niet is en/of niet toegepast wordt. Zowel schrijnende gevallen als praktische obstakels voor doven zullen worden besproken.

Sprekers

Mathilde de Geus

Drs. Mathilde de Geus is zelf doof, onderwijsontwerper en specialist doof/slechthorend. Zij werkt vooral in het regulier onderwijs met dove/slechthorende leerlingen en diens ouders, leraren, scholen. Haar expertise ligt op het vlak van leren en ontwikkelen, iets wat bij dove mensen anders verloopt dan bij horende mensen. Naast onderwijscases behandelt ze geregeld cases en hulpvragen op het vlak van de rechten. Meestal zijn dat OTS-situaties van dove ouders van horende kinderen. Ook kunnen dat complex geworden situaties betreffen die enerzijds ontstaan zijn omdat professionals in rechtsgebied weinig kennis hebben over mensen met een auditieve beperking, anderzijds omdat deze groep mensen nihil kennis heeft als het gaat over hun eigen rechten en/of niet genoeg taalvaardig zijn in het Nederlands.

Joni Oyserman

Joni Oyserman MA is zelf doof, taalwetenschapper met een specialisatie in gebarentaalwetenschap en docent Nederlandse Gebarentaal.  Zij werkt met verschillende doelgroepen zoals ouders van dove/sh kinderen, dove/slechthorende leerlingen, universitaire studenten, tolken Gebarentaal en docenten in speciaal/regulier onderwijs. Haar expertise ligt op het vlak van onderwijsontwikkeling, gebarentaal- en rechtenonderzoek. Op Van Vollenhoven Instituut (VVI) doet Joni in kader van Aspasia project een onderzoek naar implementatie van de wet erkenning Nederlandse Gebarentaal in de praktijk met focus op bestuurlijk verkeer en rechtsverkeer (o.a. strafrecht, civielrecht). Voortuitvloeiend uit de wet erkenning Nederlandse Gebarentaal is het Adviescollege Nederlandse Gebarentaal miv 1 januari 2022 opgericht, ressorterend onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Als vicevoorzitter is ze hierin 2 dagen per maand actief.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.