Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Het rechterlijk bevel en verbod als remedie

  • J.J. van der Helm
Datum
dinsdag 16 mei 2023
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. H.B. Krans
  • Prof.dr. M.H. Wissink

Samenvatting

Wat doet u als een ander onrechtmatig dreigt te handelen of gemaakte afspraken niet nakomt? Afwachten leidt tot schade en het verhaal van die schade is met haken en ogen omgeven. Beter is het om de schade te voorkomen door de wederpartij tot bepaald gedrag te dwingen.
Dit proefschrift gaat in op de vraag of er een recht bestaat op een preventieve remedie, dus een remedie die kan worden ingezet voordat schade ontstaat. Die vraag wordt beantwoord aan de hand van het Nederlandse recht, het Unierecht en het EVRM. Onderzocht wordt vervolgens of de nationale regeling van het rechterlijk bevel en verbod voldoet aan de eisen die aan een effectieve remedie zijn te stellen.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.