Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Angiographic characterization and clinical implications of specific anatomical features in human coronary arteries

  • J.M. Montero Cabezas
Datum
dinsdag 30 mei 2023
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. J.J Bax
  • dr. V. Delgado

Samenvatting

Het doel van dit proefschrift was om nieuwe inzichten te verschaffen in de rol van invasieve coronaire angiografie voor risicostratificatie bij patiënten met een myocardinfarct in specifieke klinische scenario's.
In hoofdstuk 2,  hebben we de mate van voorkomen beoordeeld van occlusie van de atriale kransslagader bij hartinfarct patiënten die een spoed dotterprocedure ondergingen en de impact daarvan op het optreden van atriale aritmie.  Hoofdstuk 3 concentreerde zich op de impact van reductie in de coronaire bloeddoorstroming in de meest ontwikkelde coronaire atriale tak en de potentiële rol ervan in de ontwikkeling van atriale aritmieën in patiënten met hartinfarct.  In hoofdstuk 4 evalueerden we de effecten van atriale ischemie in de linker boezem, ten gevolge van reductie van de coronaire bloeddoorstroming in de dominante coronaire atriale tak, door gebruik te maken van geavanceerde echocardiografietechnieken. Onze resultaten tonen aan dat deze patiënten ongunstige anatomisch en functionele consequenties hadden. Hoofdstuk 5 concentreerde zich op patiënten die zich presenteerden met acute coronaire syndromen met coronair arterie ectasie. Dit kwam voor bij 4% van de patiënten  en was onafhankelijk geassocieerd met een verhoogd risico op ernstige cardiovasculaire events. Ten slotte evalueerden we in Hoofdstuk 6 het angiografisch en klinisch profiel van patiënten met COVID-19 die tijdens de eerste golf van de uitbraak waren doorverwezen voor invasieve coronaire angiografie. We ontdekten dat de meest voorkomende indicatie een acuut hartinfarct was, vaak door hoge trombusload. De incidentie van ernstige events in de eerste maand was hoog.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

pers@lumc.nl

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.