Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Advanced diagnostic tools in congenital heart disease and pulmonary hypertension

  • F.M.M. Meijer
Datum
woensdag 17 mei 2023
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. M.J. Schalij
  • dr. H.W. Vliegen
  • dr. P. Kiès

Samenvatting

Het doel van dit proefschrift is een beter begrip te krijgen van de diagnose en follow-up van patiënten met systemische sclerose (SSc), longembolieën (PE), Tetralogie van Fallot (TOF) en aberrante coronairen, met als doel ziekteprogressie en complicaties te voorkomen en zo de prognose te verbeteren. Het vector ECG (een andere variant van het hartfilmpje) lijkt vroege veranderingen aan te kunnen tonen in drukoverbelasting van de rechter hart kamer bij patienten met sclerodermie.  Waardoor dit in de toekomst een handige screeningstool kan zijn voor pulmonale hypertensie. Helaas blijkt het nut bij andere patientengroepen nog niet significant, hier wordt verder onderzoek naar gedaan. Daarnaast is gekeken naar patienten met aberrante coronairen (een aangeboren hartafwijking). Uit ons onderzoek blijkt dat een operatie goed effect heeft op symptomen, en daarnaast is het belangrijk om deze patienten poliklinisch goed te vervolgen. Als laatste zijn de lange-termijn uitkomsten geëvalueerd van patienten met een tetralogie van Fallot die een operatieve pulmonalisklep vervanging hebben gehad. De bevindingen tonen aan dat er na 17,1 jaar follow-up sprake was van een stabilisatie van de RV-functie en een indrukwekkende duurzaamheid van de nieuwe klep waarbij weinig complicaties optreden.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

pers@lumc.nl

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.