Universiteit Leiden

nl en

Promotie

The Crucible of War

  • M. van der Vorm
Datum
woensdag 19 april 2023
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • dr. F.P.B. Osinga
  • Prof.dr. M.W.M. Kitzen

Samenvatting

Krijgsmachten moeten zich doorlopend aanpassen aan operationele omstandigheden en zich voorbereiden op mogelijke toekomstige dreigingen. Dit gold ook voor de Nederlandse en Britse legers tijdens hun inzet in Afghanistan. Dit proefschrift onderzoekt de leerprocessen van beide krijgsmachten tijdens hun inzet in zuid-Afghanistan en in hoeverre deze lessen nadien zijn geborgd in deze organisaties.

Dit proefschrift laat zien dat veel initiatieven 'in het veld' tot stand kwamen. Formele leerprocessen bleken vaak niet adequaat. Hierdoor bleven verbeteringen vaak beperkt tot het tactische niveau.
Hoewel de waarde van de ervaringen uit Afghanistan breed werden onderkend, bleek het moeilijk om deze goed te borgen na afloop van de missie. Hierdoor bestaat de kans dat deze ervaring snel verloren gaat.

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van archieven, doctrinepublicaties, formele evaluaties en beleidsdocumenten. Tevens zijn meer dan 120 militairen, ambtenaren en wetenschappers geïnterviewd die betrokken waren bij de Nederlandse en Britse campagnes in Zuid-Afghanistan.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
06 - 2857 6982 
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.