Universiteit Leiden

nl en

Lezing

Europees Unierecht in tijden van crises

  • Sacha Prechal
Datum
vrijdag 21 april 2023
Tijd
Locatie
Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Zaal
Lorentzzaal (A.144)

Op vrijdag 21 april 2023 vanaf 17.00 uur zal de jaarlijkse Open Lezing van Mordenate College plaatsvinden. De lezing wordt dit jaar verzorgd door professor Sacha Prechal, Nederlandse rechter in het Hof van Justitie van de Europese Unie en hoogleraar Europees recht aan de Universiteit Utrecht. Zij zal spreken over het onderwerp ‘Europees Unierecht in tijden van crises’. 

De reacties van de EU op de achtereenvolgende crisissituaties werden en worden door de pers en in de vakliteratuur vaak breed uitgemeten. Minder aandacht is er voor de vraag hoe de verschillende crises hun weerslag hebben op de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU en op de EU-rechtsorde. Het Unierecht is vanaf het prille begin van wezenlijk belang geweest voor het Europese integratieproces. Vanuit dit perspectief lijkt de meest gevaarlijke crisis te schuilen in het ter discussie stellen van de fundamentele waarden en beginselen waarop de Unie gegrondvest is. Professor Sacha Prechal, Nederlandse rechter in het Hof van Justitie van de Europese Unie spreekt erover tijdens de Open Lezing van Mordenate College. 

Iedereen is van harte welkom om deze lezing bij te wonen. De Open Lezing zal fysiek plaatsvinden in de Lorentzzaal (A.144) van het Kamerlingh Onnes Gebouw (Steenschuur 25 (2311 ES) Leiden). We verwelkomen u graag vanaf 17.00 uur met koffie en thee. De lezing zal worden afgesloten met een borrel in het restaurant van de Rechtenfaculteit. De lezing zal alleen fysiek te volgen zijn. Bij vragen kunt u contact opnemen via mordenate@law.leidenuniv.nl. U kunt zich aanmelden via deze link

Aanmelden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.