Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Consumed by a forbidden emotion

  • N.J. de Bles
Datum
woensdag 26 april 2023
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. A.M. van Hemert
  • dr. E.J. Giltay
  • dr. N. Rius Ottenheim

Samenvatting

Dit proefschrift leidt tot inzichten in de relatie tussen boosheid en agressie aan de ene kant en psychiatrische stoornissen aan de andere kant. We vonden dat patiënten met een depressie of angststoornis zich gemiddeld vaker boos voelen en dit ook vaker uiten ten opzichte van gezonde deelnemers. Ook werd boosheid vaker gerapporteerd door patiënten met een bipolaire stoornis dan door patiënten met een depressie. Mogelijk kan toegenomen boosheid dus een vroege aanwijzing zijn voor het hebben of ontwikkelen van een bipolaire stoornis. Daarnaast vonden we een link tussen traumatische gebeurtenissen in de jeugd en gevoelens van boosheid ten tijde van de volwassenheid. Voor clinici kan het tijdens behandeling dan ook effectief zijn om dit mogelijke verband uit te leggen aan de patiënt, en indien dat geïndiceerd is een behandeling gericht op trauma in te zetten.

Hoewel niet altijd, kan boosheid ook leiden tot agressief gedrag. Agressie leidt regelmatig tot een verwijzing naar een opname in de langdurige geestelijke gezondheidszorg. Zoals ondersteund door dit proefschrift, zijn de kosten van agressie binnen deze afdelingen erg hoog. In eerdere onderzoeken waren er veelbelovende effecten gevonden van voedingssupplementen met vitamines, mineralen en visolie op een vermindering van agressie. Helaas hebben wij niet zo’n beschermend effect gevonden bij psychiatrische patiënten die langdurig opgenomen waren. Deze groep patiënten is veelal ondervertegenwoordigd in interventiestudies. Onze resultaten benadrukken het belang van het doen van meer onderzoek naar agressie bij deze groep patiënten om zo te komen tot bewezen effectieve zorg en nieuwe behandelingsvormen voor deze groep patiënten.

 

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

pers@lumc.nl

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.