Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Spice War: Ternate, Makassar, the Dutch East India Company and the struggle for the Ambon Islands (c. 1600-1656)

  • T. Mostert
Datum
dinsdag 28 maart 2023
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Omschrijving promotieonderzoek

De gewelddadige aspecten van het Nederlands koloniaal verleden staan de laatste jaren volop in de belangstelling. Uit de vroege VOC-periode is er in Nederland bijvoorbeeld toenemend bewustzijn van de gewelddadige ontvolking van de Banda-eilanden in de periode 1609-1621 door de VOC, in haar pogingen om exclusieve controle te krijgen over nootmuskaat. Voor de bredere conflicten in de regio over kruidnagel, die nog decennia hierna doorgingen en zich vooral concentreerden rond Ambon, was vooralsnog echter minder aandacht. In zijn proefschrift onderzoekt Tristan Mostert deze zeventiende-eeuwse specerijenoorlogen, en de invloed van zowel fysieke omgevingsfactoren als de politieke dynamiek van de regio, vanaf de aankomst van de eerste Nederlandse schepen in het gebied tot de vestiging van koloniale controle over Ambon, Hoamoal en de omliggende eilanden rond 1656.

Mostert laat in zijn proefschrift zien hoe het steeds verder escalerende conflict een bredere regionale machtsdynamiek op gang bracht, waarin lokale machten als Gowa (Makassar) en Ternate sterk betrokken waren. Ook laat het proefschrift zien hoe de VOC in haar pogingen een monopolie te bereiken tot steeds extremere tactieken overging: het bewust onbewoonbaar maken van gebieden, het verdrijven en deporteren van de bevolking, het ontmantelen van bestaande politieke en sociale structuren. Als we willen begrijpen hoe de VOC uiteindelijk haar kruidnagelmonopolie vestigde, concludeert Mostert, moeten we het antwoord niet zoeken in traditionele militaire verklaringen, maar juist in dit beleid van milieu-oorlog en koloniale controle waarmee de VOC het landschap van het gebied transformeerde en zich daarmee al zeer vroeg in haar bestaan deed gelden als een gewelddadige koloniale macht – niet alleen in Banda maar in de gehele regio.

Klik hier voor de volledige samenvatting (PDF)

Promotor(en)

  • Prof.dr. B. Schoenmaker
  • Prof.dr. J.J.L. Gommans
  • dr. K.A. Wellen

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.