Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Hacking stroke in women

  • H.J.A. van Os
Datum
dinsdag 7 maart 2023
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. M.J.H. Wermer
  • Prof.dr. M.D. Ferrari

Samenvatting

Beroerte is wereldwijd een van de belangrijkste oorzaken van invaliditeit en overlijden. Preventie van beroerte is daarom essentieel. Effectieve preventie dient afgestemd te worden op onder andere de klinische kenmerken, de levensstijl, en de omgeving van het individu. Dit wordt ook wel precisie preventie genoemd. Een belangrijk voorbeeld dat de noodzaak van precisiepreventie illustreert, is het bestaan van geslachtsverschillen in het ontstaan van een beroerte. Voor het voorspellen van het risico op een beroerte worden in de praktijk alleen traditionele risicofactoren (zoals roken en een hoge bloeddruk) meegenomen, en worden vrouwspecifieke risicofactoren nog niet standaard meegenomen. Hierdoor worden mogelijk vrouwen gemist met een verhoogd risico op een beroerte, waardoor ook de preventieve behandelingen niet op tijd worden gestart. In dit proefschrift heb ik getracht de basis te leggen voor de precisiepreventie van beroerte bij vrouwen.
In deel I werden de pathofysiologie die ten grondslag ligt aan vrouwspecifieke risicofactoren voor beroerte, en geslachtsverschillen in de klinische presentatie van beroerte besproken. Ik vond dat de mechanismen onderliggend aan de relatie tussen vrouwspecifieke risicofactoren en beroerte, in het bijzonder de relatie tussen migraine en herseninfarcten, vooral in de vruchtbare levensfase een rol van betekenis lijken te spelen.
In deel II beschreef ik hoe gezondheidsgegevens uit het EPD kunnen worden gebruikt om voorspellingsmodellen te ontwikkelen voor het risico op een myocardinfarct of beroerte, specifiek voor vrouwen onder de 50 jaar, en vond dat vrouwspecifieke risicofactoren van toegevoegde waarde kunnen zijn in de voorspellingen. Echter is er nog een lange weg te gaan om deze modellen daadwerkelijk te implementeren in de praktijk, zoals het toetsen van deze modellen op nieuwe datasets, en het voldoen aan de huidige wet- en regelgeving voor een veilige toepassing.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

pers@lumc.nl

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.