Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Thinking Ahead: Supporting family caregivers of nursing home residents with dementia in advance care planning

  • L. Bavelaar
Datum
dinsdag 28 februari 2023
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. W.P. Achterberg

Samenvatting
Dementie is een ongeneeslijke ziekte. Daarom is een zorgaanpak nodig die zich richt op de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten. Dat wordt palliatieve zorg genoemd. In deze zorg is het belangrijk om vooruit te denken over wensen en grenzen in de zorg voor later. Naasten spelen hierbij een grote rol, omdat mensen met dementie niet altijd zelf hun voorkeuren meer kunnen aangeven. Het blijkt dat een palliatieve zorgaanpak bij dementie nog niet goed wordt ingezet. En dit is wel belangrijk, want steeds meer mensen krijgen dementie en hebben passende zorg nodig.


Verpleeghuismedewerkers en naasten van mensen met dementie hebben voorlichting nodig over dementie en palliatieve zorg om ervoor te zorgen dat het beter wordt ingezet. Het is belangrijk dat iedereen die betrokken is bij de zorg voor een persoon met dementie doorlopend met elkaar praat. Hierbij moeten zij samen naar de toekomst kijken en wat dat voor de zorgwensen betekent. Zo ontstaat er steun voor een palliatieve zorgaanpak voor mensen met dementie.


Deze bovenstaande conclusies komen voort uit vragenlijstonderzoek onder specialisten ouderengeneeskunde, literatuurstudie en uit gegevens over zorgplannen in het verpleeghuis. Ook deden wij onderzoek naar een werkmethode in twee verpleeghuizen: de mySupport studie. Het blijkt dat naasten vroegtijdig geïnformeerd willen worden over de laatste levensfase met dementie. Op die manier kunnen zij zich voorbereiden. Hoewel artsen meestal degenen zijn die naasten voorlichten, hebben verpleegkundigen en verzorgenden vaak een sterkere band met naasten. Na een training kunnen zij een belangrijke rol spelen bij deze voorlichting.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

pers@lumc.nl

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.