Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Comprehensive measurement of long-term outcomes and costs of rehabilitation in patients with stroke

  • W. Meijeren-Pont
Datum
woensdag 22 februari 2023
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. T.P.M. Vliet Vlieland

Samenvatting

In Nederland leven meer dan een half miljoen mensen met de gevolgen van een beroerte. Dit proefschrift beschrijft het brede palet aan lange termijn gevolgen bij patiënten met een beroerte die gebruik maakten van multidisciplinaire revalidatie. Ruim een derde van hen kreeg of hield last van pijn in de schouder, arm, pols of hand. Ongeveer eenzelfde percentage had gedurende de follow-up lage scores voor patiënt activatie, wat een voorwaarde is voor effectief zelfmanagement om met de gevolgen van een beroerte om te gaan. Het lukte bijna de helft van de patiënten die voor de beroerte werkten om tweeëneenhalf jaar betaald werk te behouden. Deze patiënten waren meer tevreden over hun participatie dan patiënten die niet terugkeerden naar werk. De gemiddelde zelfstandigheid bij dagelijkse activiteiten nam toe tijdens revalidatie, waarbij de Barthel Index gevoeliger bleek om verandering te meten dan de Utrecht Schaal voor Evaluatie van Revalidatie (USER). De gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven nam gemiddeld genomen toe vanaf start revalidatie tot een jaar daarna. De gemiddelde maatschappelijke kosten waren in het eerste jaar €63.045 voor klinische en €24.533 voor poliklinische patiënten. Een beroerte heeft niet alleen gevolgen voor de patiënt zelf. Daarom werd de belasting van hun naasten nagegaan, waarbij bleek dat een derde van hen tijdens follow-up een hoge belasting ondervond.

Concluderend, de gevolgen van een beroerte kunnen ook op de lange termijn aanwezig blijven, verergeren of ontstaan. Dit proefschrift bracht de gevolgen voor de individuele patiënt, hun naasten en de gezondheidszorg in beeld.

 

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

pers@lumc.nl

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.