Universiteit Leiden

nl en

Promotie

A closer look at stimulation thresholds and spread of excitation in cochlear implants, recording aspects and clinical implications

  • J.D. Biesheuvel
Datum
woensdag 1 februari 2023
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr.ir. J.H.M. Frijns
  • Prof.dr.ir. W.A. Serdijn (TU Delft)

Samenvatting
Goed kunnen horen is heel belangrijk voor het welzijn van de mens. Het is daarom essentieel dat een gehoorverlies goed wordt gerevalideerd. Bij een ernstig gehoorverlies, waarvoor een regulier hoortoestel onvoldoende werkt, kan een cochleair implantaat (CI) een uitkomst zijn. Een CI is een apparaat dat geluid direct doorgeeft aan de gehoorzenuw door de zenuw elektrisch te prikkelen via een elektrode array in het slakkenhuis. Deze elektrische prikkels worden waargenomen als geluid.


Het CI heeft ook een telemetriefunctie, waarmee de activiteit van de gehoorzenuw kan worden gemeten. De gemeten activiteit, ook wel ‘eCAP’ genoemd, geeft informatie over de werking van het CI en de gehoorzenuw.
Dit proefschrift beschrijft het onderzoek naar de relevantie en klinische toepasbaarheid van de eCAP. We hebben uitgezocht onder welke condities eCAPs gemeten moeten worden om ze klinisch toe te kunnen passen. Daarvoor hebben we bestaande meettechnieken geëvalueerd en verbeterpunten aangereikt. Tevens hebben we nieuwe eCAP meettechnieken ontwikkeld. Met het onderzoek hebben we bouwstenen aangereikt om de werking van het CI beter te begrijpen en om het CI in de toekomst beter af te kunnen stellen op de behoeften van de individuele patiënt.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

pers@lumc.nl

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.