Universiteit Leiden

nl en

Verdiepingscursus burgerlijk procesrecht procederen in eerste aanleg

Datum
vrijdag 25 november 2022
Tijd
Locatie
Oude Sterrenwacht
Sterrenwachtlaan 11
2311GW Leiden

In de procespraktijk doemen allerhande kwesties op. Er is een belangrijke rol voor de rechter weggelegd: de rechter is actief en heeft de regie. Maar wat betekent dat precies? En welke implicaties heeft het voor uw rol als advocaat? Tegelijk ervaart de advocaat ook dat de rechter traag is en dat zittingen doorgaans op te lange termijn worden ingepland. De vraag is dan: hoe komt dat? En valt er verbetering van de doorlooptijden te verwachten in de nabije toekomst? Maar ook: welke bijdrage zou u zelf kunnen leveren? De Rechtspraak innoveert op diverse terreinen: wat gaat er schuil achter afkortingen als MER, TR, TER en TEBR, en wat betekenen deze innovaties voor de praktijk? Hoe staat het met digitaal procederen?

In deze interactieve bijeenkomst zullen genoemde onderwerpen uitvoerig aan bod komen. Daarbij wordt besproken hoe de regie tot uitdrukking kan komen voorafgaand en op de mondelinge behandeling, hoe de rechter de processtukken leest, wanneer hij een zittingsagenda opstelt en hoe hij tot een beoordeling komt. De druk op de rechter is groot en er bestaat niet steeds een mogelijkheid om omissies te repareren. Dat vergt ook het nodige van de advocaat bij de inrichting van zijn processtukken, zijn voorbereiding op de mondelinge behandeling en zijn optreden op de zitting. Een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelen van de procedure dus.

De met deze cursus behaalde punten kunt u tevens opvoeren als opleidingspunten, bedoeld in artikel 4.8, eerste lid, van de Verordening op de advocatuur (civiel cassatie advocatuur).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.