Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Safety of the Artisan iris-fixated phakic intraocular lens

  • G.A. van Rijn
Datum
dinsdag 22 november 2022
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. G.P.M. Luyten

Samenvatting

Er zijn verschillende opties om oogsterkte (refractie) afwijkingen te corrigeren. De meest bekende opties zijn een bril en contactlenzen. Sommige mensen kunnen, of willen, geen bril of contactlenzen dragen. Er bestaan ook chirurgische opties om refractieafwijkingen te corrigeren. Een voorbeeld hiervan is het implanteren van een kunstlens in het oog. De Artisan iris-gefixeerde fake intra-oculaire lens is een kunstlens die kan worden geïmplanteerd in een oog om hoge brilsterkte afwijkingen te corrigeren. In dit proefschrift is gestreefd naar een zo volledig mogelijk overzicht te geven van de te verwachten voordelen en risico’s na implantatie van een Artisan iris-gefixeerde fake intra-oculaire lens.
Er was weinig bekend over de lange termijn resultaten na het implanteren van de Artisan lens. Een lange follow-up, waarbij de eerste patiënten meer dan 20 jaar geleden een Artisan lens implantatie hebben ondergaan, heeft ons waardevolle kennis opgeleverd over de successen en complicaties na implantatie. Naar aanleiding dit onderzoek wordt geconcludeerd dat de hoofdoorzaken voor het explanteren van de Artisan lens staar en endotheelcelverlies zijn. Patiënten met verziendheid lijken minder geschikt dan patiënten met bijziendheid.

Patiënten-selectie is de ‘key-factor’ voor het veilig implanteren van de Artisan lens. De verwachting is dat door het toepassen van moderne inclusiecriteria de veiligheid zal toenemen. De betrouwbaarheid van metingen die nodig zijn voor een correcte patiënten-selectie wordt in dit proefschrift kritisch onder de loep genomen; apparaten blijken niet altijd correct te meten en de metingen zijn ook niet zondermeer onderling uitwisselbaar.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

pers@lumc.nl

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.