Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Outcomes after automated oxygen control for preterm infants

  • H.H. Salverda
Datum
donderdag 3 november 2022
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. A.B. te Pas
  • Prof.dr. P.A. Dargaville (Univ. of Tasmania)

Samenvatting

De meeste te vroeg geborenen, ook wel prematuren, hebben tijdens opname op de neonatale intensive care langdurig beademing en zuurstoftherapie nodig. De hoeveelheid zuurstof die nodig is kan gedurende de dag erg fluctueren. Verpleegkundigen moeten dan frequent handmatig extra zuurstof toedienen, en als het zuurstofgehalte weer op peil is, de toediening weer voorzichtig afbouwen. Dit luistert nauw, net te weinig maar ook net te veel zuurstof kan schade aan hun onrijpe organen geven.

In het LUMC doen we dit titreren van zuurstof sinds 2015 automatisch, als een van de eersten in de wereld. In dit promotieonderzoek is gekeken naar het effect van deze automatisering en hoe de prematuren kunnen profiteren van deze technologie. Er bleek dat automatische zuurstoftitratie wel leidde tot een kortere beademingsperiode, maar geen verschil gaf in uitkomsten op 2-jarige leeftijd. Het in gebruik nemen van een nieuwe zuurstofregelaar in 2018 heeft tot nog meer verbetering geleid. Prematuren bleven vaker binnen de zeer smalle therapeutische marge, er was nog minder beademing nodig en er trad minder vaak retinopathie op
- een netvliesaandoening die onbehandeld kan leiden tot blindheid.

Uit dit onderzoek kan worden opgemaakt dat er op korte termijn winst behaald wordt met automatische zuurstoftitratie en dat we in de goede richting bewegen. Hoe we het meeste uit automatische zuurstoftitratie kunnen halen zal moeten blijken uit verder onderzoek.

 

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

pers@lumc.nl

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.