Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Changes in perspective

  • L.H.C. Janssen
Datum
woensdag 16 november 2022
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Korte omschrijving promotieonderzoek

De adolescentie is een belangrijke ontwikkelingsfase waarin de prevalentie van stemmingsproblemen toeneemt. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat warmte en steun van ouders het welzijn van jongeren bevorderen, terwijl kritiek en controle van ouders het welzijn van jongeren negatief beïnvloeden. Deze eerdere studies maakten gebruik van zelf-rapportage vragenlijsten op één of meerdere tijdspunten met grote tijdsintervallen waarbij resultaten betrekking hadden op op “het ‘gemiddelde’ gezin”. In hoeverre deze bevindingen daadwerkelijk de interacties tussen ouders en jongeren binnen specifieke gezinnen in het alledaagse leven representeren is de vraag.

In dit proefschrift is daarom onderzoek gedaan naar oudergedrag in relatie tot stemming in het dagelijks leven vanuit vanuit verschillende perspectieven (jongere, moeder en vader) op verschillende niveaus (objectief met Bluetooth beacons, op het moment, dagelijks met gebruik van dagboekmetingen via smartphones) en in een klinische steekproef (gezinnen met een jongere met een depressie) in aanvulling op een steekproef uit de algemene bevolking waarbij de jongeren geen psychische problemen hebben.

De resultaten van dit proefschrift laten zien dat het oudergedrag van moeders en vaders in het alledaagse leven belangrijk is voor de stemming van de jongeren. Hoe de gezinsleden het oudergedrag ervaren kan echter verschillen, wat vraagt om meer onderlinge afstemming. Een belangrijke bevinding was dat de samenhang tussen oudergedrag en stemming verschilde tussen personen, maar ook binnen personen en gezinnen. Dit pleit niet alleen voor het belang van onderzoek naar de unieke interacties van een jongere binnen een gezin in de natuurlijke context, maar onderschrijft ook de noodzaak voor gepersonaliseerde preventie en interventies.

Promotor(en)

  • Prof.dr. B.M. Elzinga

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

NL samenvatting proefschrift Loes Janssen

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.