Universiteit Leiden

nl en

Actualiteiten privacy op de werkvloer najaar 2022

Datum
maandag 28 november 2022
Tijd
Locatie
Oude Sterrenwacht
Sterrenwachtlaan 11
2311GW Leiden

Het onderwerp Privacy op de werkvloer is zeer actueel. Er zijn diverse ontwikkelingen op het terrein van pre-employment screening, monitoring van werknemers, big data analyses, medezeggenschap en rechten van werknemers. Werkgevers mogen hun werknemers natuurlijk niet zomaar de hele dag volgen. Ook niet wanneer ze thuis werken en de werkgever dus niet eenvoudig een oogje in het zeil kan houden. Gedurende de pandemie bleek het gebruik van software om werknemers op afstand te volgen sterk te zijn toegenomen. Controle van werknemers is niet verboden, maar werkgevers moeten daarbij wel rekening houden met de privacy van de werknemers. Zo mag een werkgever alleen onder strikte voorwaarden gebruik maken van heimelijke controle. Bijvoorbeeld om fraude of diefstal op het spoor te komen. 

De docenten bespreken do’s and don’ts aan de hand van recente ontwikkelingen in regelgeving, rechtspraak en de handhavingspraktijk van de Autoriteit Persoonsgegevens, specifiek voor:

  • Pre-employment screening;
  • Controle / testen bij terugkeer van werknemers naar de werkvloer na de pandemie;
  • Richtsnoeren voor monitoring van werknemers;
  • Bìg data toepassingen en verbod op geautomatiseerde besluitvorming;
  • Rechten van werknemers (inzage personeelsgegevens, correctie, verwijdering);
  • Medezeggenschapsrechten van de ondernemingsraad.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.