Universiteit Leiden

nl en

Lezing | Studium Generale

Zelfbeschikking versus Bescherming

Datum
maandag 24 oktober 2022
Tijd
Locatie
Lipsius
Cleveringaplaats 1
2311 BD Leiden
Zaal
028

Dr. Iris Hartog, ethicus in een van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie, als onderzoeker bij het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het LUMC, en als docent medische ethiek in het ErasmusMC

Met betrekking tot ons levenseinde zijn er allerlei keuzes te maken. Cremeren of begraven? Wel of niet reanimeren? Een levensbedreigende ziekte behandelen of niet? 

Bij ernstige ziekte is er inmiddels de mogelijkheid van euthanasie en hulp bij zelfdoding. Als er sprake is van ondraaglijk lijden en een arts is tot euthanasie bereid, kan het leven worden beëindigd op een zelfgekozen moment.
Voor sommigen gaat de invloed op het eigen levenseinde hiermee nog niet ver genoeg. Zij vinden dat iedereen die niet meer het leven kan leiden dat hij of zij wenst, uit het leven zou moeten kunnen stappen: de ultieme zelfbeschikking.
In het wetsvoorstel over 'Voltooid leven' van D66 wordt dan ook een regeling voorgesteld waarbij ouderen hulp bij zelfdoding kunnen krijgen, ook als zij niet ziek zijn.
Is zo'n 'dood op recept' wel een goed idee? Zal de overheid hiermee nog wel voldoen aan de plicht om kwetsbare burgers te beschermen? En welke mogelijke negatieve gevolgen zijn er nog meer?
In deze lezing wordt het 'voltooid leven-vraagstuk' ethisch tegen het licht gehouden door alle argumenten vóór en tegen deze regeling te bespreken.

Lees meer en aanmelden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.