Universiteit Leiden

nl en

Alumni-activiteit

(De bestuurlijke kant van een) crisis!

Datum
dinsdag 11 oktober 2022
Tijd
Locatie
Online
Crisiscommunicatie
Crisiscommunicatie

AlumniWebinar: de bestuurlijke kant van een crisis

Onderaan deze pagina vindt u de link naar het webinar. 
Het webinar wordt gegeven in Microsoft Teams. Wilt u via uw mobiel/tablet de sessie bijwonen, dan kan het zijn dat u geen beeld of geen geluid heeft. We adviseren dan ook het webinar te volgen via een desk- of laptop. 
Het webinar start om 19.30 uur: als u eerder bent wordt u in de wachtruimte geplaatst waarna u iets voor 19.30 uur wordt binnengelaten.
Beeld en geluid
Als u bent aangemeld, kunt u uw camera en uw microfoon activeren, zodat u ook live vragen kan stellen. Het webinar wordt opgenomen dus als u niet in beeld wilt verschijnen kunt u uw camera uitzetten. Tijdens de sessie is uw naam zichtbaar in een deelnemerslijst. We verzoeken u geen beeld- of geluidsopnamen van het webinar te maken. 

Over het webinar: 
In dit webinar gaan we in op de bestuurlijke kant van een crisis. Wat zijn dilemma’s waar burgemeesters en ministers in tijden van crises mee te maken krijgen? Wat zou je een bestuurder adviseren? Hoe nemen bestuurders de bevolking mee in hun boodschap? Hoe blijft de bestuurder overeind in een crisis vol potentiële blame games? En hoe rolt crisiscommunicatie door in de nafase wanneer inspecties en onderzoekscommissie zich in alle rust over de beslissingen in de crisis buigen? In dit AlumniWebinar deelt Wouter Jong inzichten vanuit zijn eigen onderzoek naar de rol van burgemeesters in tijden van crisis.

Wouter Jong zal in het webinar vooral stilstaan bij de rol van de overheid in tijden van crises. Aan de hand van herkenbare voorbeelden bespreekt hij dilemma’s die burgemeesters en anderen kunnen tegenkomen. Toegelicht met grote en kleine incidenten bespreekt hij wat we daarvan kunnen leren over crisiscommunicatie. Aansluitend is ruimte voor vragen en het delen van ervaringen uit de praktijk. 

Wouter Jong

Over de spreker

Wouter Jong is zelfstandig crisismanager en communicatieadviseur. Daarnaast is hij sinds 2018 verbonden aan de Universiteit Leiden waar hij jaarlijks het vak Crisis Communication geeft in de Master Crisis and Security Management. Hiervoor werkte hij jarenlang als crisisadviseur voor het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. In december 2019 promoveerde hij op de dissertatie “Crisis leadership by mayors. An empirical multimethod study”. Op dit moment werkt hij bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid in het corona-onderzoek dat de Raad op verzoek van het kabinet uitvoert.

Voor wie?

Dit webinar is voor iedereen die interesse heeft in crisis in de publieke sector. Specifiek is het interessant als:

  • u werkt bij de rijksoverheid of decentrale overheid  (veiligheidsregio, gemeente), het OM, landelijke of regionale eenheden van de nationale politie;
  • u meer wilt weten over de rol van communicatie in tijden van crises;
  • u functioneert op HBO- of WO-niveau en beschikt over relevante medior/senior werkervaring.
Datum Dinsdag 11 oktober 2022
Tijden 19.30 tot 21.00 uur
Locatie Online
Kosten Geen
Link naar webinar

Klik op onderstaande link om naar het webinar te gaan vanaf 19.25 uur:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDkyYWFhZWItYmFlZS00OTk3LWJjNDMtYjkyMDAxMTAzNWY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ca2a7f76-dbd7-4ec0-9108-6b3d524fb7c8%22%2c%22Oid%22%3a%22bf9e1bcc-9f72-4b6c-8d9b-b97215d13213%22%7d

Meeting ID: 325 723 882 940 
Passcode: 5QsgYt 

Let op: 

Nog niet ingeschreven maar u wilt op de hoogte blijven van nadere informatie
over dit webinar?
Registreer u dan via deze link

Contact info@alumni.leidenuniv.nl
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.