Universiteit Leiden

nl en

Promotie

The Unique Procoagulant Adaptations of Pseudonaja Textilis Venom Factor V and Factor X

  • M. Schreuder
Datum
donderdag 22 september 2022
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. P.H. Reitsma

Samenvatting:

Hoewel een disbalans in het bloedstollingsysteem nadelige gevolgen kan hebben zijn er verschillende dieren die via hun gif gebruik maken van de bloedstolling om prooidieren te vangen. Met behulp van speciale gifeiwitten, zogenaamde coagulotoxines, verstoren zij de balans om interne bloedingen te induceren (anti-coagulant gif) of vele stolsels in de bloedbaan te vormen (pro-coagulant gif). De coagulotoxines komen met name in slangen voor, waarvan de meest giftige slangensoorten uit Australië afkomstig zijn.

Een van deze gifslangen is de Oosterse bruine slang (Pseudonaja textilis). Deze slang komt uit de familie koraalslangachtigen (Elapidae) en geldt als een van de meest giftigste slangen ter wereld. Wanneer deze slang zijn gif injecteert zorgen speciale gifstollingseiwitten dat het bloed in rap tempo stolt.

In dit onderzoek hebben we onderzocht hoe het kan dat deze slangengifeiwitten zo’n extreme werking hebben. Uit onze resultaten is gebleken dat de gifstollingeiwitten de bloedstolling kunnen activeren in het hele lichaam, terwijl de menselijke eiwitten alleen werken op plekken waar bloedstolling daadwerkelijk nodig is. Daarnaast hebben wij verschillende unieke mechanismes ontdekt waarmee de gifstollingeiwitten zich beschermen tegen inactivatie.

Met deze kennis hebben wij getracht om nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen ter behandeling van patienten met een bloedingsziekte of bloedingscomplicaties. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de generatie van een nieuw potentieel therapeutisch middel dat gebruikt kan worden als behandelingsmethode wanneer patiënten bloedingscomplicaties krijgen ten gevolge van specifieke antistollingsmiddelen.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

pers@lumc.nl

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.