Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Family Matters

Datum
woensdag 21 september 2022
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Korte omschrijving promotieonderzoek

Family Matters - A Multi-Perspective Approach to the Link between Parenting Experiences and Offspring Mental Health Problems


In dit proefschrift staan de bevindingen beschreven van onderzoek naar psychische problemen in de familiecontext, met een focus op de verbanden met de ouder-kind relatie, opvoedgedrag en ervaringen van mishandeling in de kindertijd. Het doel is om de risicofactoren, ontwikkeling en overdracht van veelvoorkomende psychische problemen beter te begrijpen om zo bij te kunnen dragen aan preventie- en behandelstrategieën van psychische problematiek zoals angst en depressie.

Al met al ondersteunen de bevindingen van dit proefschrift het belang van de gezinscontext in de ontwikkeling en mate van psychische problemen. Naast de impact van eigen negatieve opvoedervaringen, waaronder gemis van warmte en het ervaren van emotionele of fysieke mishandeling, spelen negatieve opvoedervaringen van broers en zussen ook een belangrijke rol in de mate van angst- en de depressieklachten.

We vonden ook dat externaliserende problematiek van vaders en kinderen een negatieve invloed heeft op de ouder-kind interacties. Daarnaast vonden we dat kinderen met gedragsproblemen in de vroege adolescentie meer negatief opvoedgedrag van hun ouders ervaren, zelfs drie jaar later.

In de huidige behandelrichtlijnen van veelvoorkomende psychische stoornissen zijn de meeste therapieën gericht op het individu en klachtgericht. Met een (aanvullende) systemische aanpak en oog voor vroegere én huidige familierelaties worden mensen mogelijk nog beter geholpen. Zo kan het ondersteunen van families door middel van interventies om de ouder-kindrelatie te verbeteren zeer waardevol zijn op de korte én lange termijn. Bovendien kan (vroegtijdige) behandeling van psychische en gedragsproblemen van ouder of kind niet alleen het individu maar mogelijk het gehele gezin ten goede komen.

Promotor(en)

  • Prof.dr. B.M. Elzinga

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.