Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Receiving visits in Dutch prisons

  • M.L. Berghuis
Datum
donderdag 23 juni 2022
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. P. Nieuwbeerta

Samenvatting:

Het ontvangen van bezoek tijdens detentie is heel belangrijk voor het leven in en na detentie, echter niet alle personen in detentie krijgen bezoek van familie en vrienden. De personen die wel frequent bezoek ontvangen of net voor vrijlating bezoek ontvangen hebben minder kans op een veroordeling voor overtredingen binnen zes maanden na vrijlating. Het is dus belangrijk dat het Ministerie van Justitie en Veiligheid de mogelijkheden voor bezoek in gevangenissen en huizen van bewaring stimuleert en faciliteert.

Deze conclusies trekt Maria Berghuis in haar dissertatie die ze 23 juni 2022 zal verdedigen aan de Universiteit Leiden. Voor haar promotieonderzoek heeft ze, in het kader van de Life in Custody Study, voor het eerst in Nederland alle personen in alle 28 penitentiaire inrichtingen bevraagd over hun bezoek en gedrag in en na detentie. Door meerdere databronnen te combineren geeft haar proefschrift een overzicht van de huidige stand van zaken van gevangenisbezoek in Nederland en belangrijke inzichten in de determinanten en consequenties van het ontvangen van bezoek. De zes studies in dit proefschrift onderstrepen het belang van bezoek in detentie. Ook laat dit proefschrift zien dat partners mogelijk een belangrijke schakel zijn in het sociale netwerk van gedetineerde personen. Tevens heeft dit proefschrift inzichtelijk gemaakt hoe bezoek in detentie kan worden gefaciliteerd, maar dit betekent niet noodzakelijk dat er positieve effecten ontstaan. De crux voor het gevangenisbeleid en de praktijk is dan om te zoeken naar een balans tussen het waarborgen van veiligheid en orde in de gevangenis en het bevorderen en in standhouden van een ondersteunend sociaal netwerk.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.