Universiteit Leiden

nl en

Promotie

The Duty to Investigate in Situations of Armed Conflict

  • F. Tan
Datum
donderdag 19 mei 2022
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. H. Duffy
  • Prof.dr. M.L.P. Loenen

Samenvatting:

In situaties van gewapend conflict vinden veelvuldige schendingen plaats van mensenrechten en van het humanitair oorlogsrecht. De internationale roep om onderzoek naar dergelijke schendingen, en om strafrechtelijke vervolging van daders, is vaak groot. Niettemin is onder het internationale recht niet geheel duidelijk wanneer Staten onderzoek naar dergelijke incidenten moeten doen, en hoe dat onderzoek er vervolgens uit moet zien.

Dit gebrek aan helderheid hangt soms samen met de vraag in hoeverre internationale mensenrechten überhaupt van toepassing zijn tijdens een gewapend conflict, vooral waar Staten hun strijdkrachten inzetten aan de andere kant van de wereld. Maar ook wanneer hierover geen twijfel bestaat, lopen het humanitair oorlogsrecht en mensenrechten uiteen in de vraag (i) of een incident, waarbij bijvoorbeeld burgerslachtoffers zijn gevallen, onrechtmatig is, (ii) of er daarom onderzoek moet worden uitgevoerd, en (iii) aan welke standaarden een dergelijk onderzoek moet voldoen. Moet bijvoorbeeld strafrechtelijk onderzoek worden gedaan naar de betrokken leden van de strijdkrachten, of volstaat disciplinair onderzoek? En moeten onderzoekers volledig onafhankelijk zijn van de strijdkrachten, of hebben commandanten daarin een belangrijke rol te spelen? Zolang het antwoord op deze en andere vragen niet helder is, wordt de verplichting onderzoek te doen onvoldoende ten uitvoer gelegd.

Daardoor blijven oorlogsslachtoffers verstoken van rechtvaardigheid, ontlopen daders gerechtigheid, verkeren Staten in een onzekere positie, en lopen leden van de strijdkrachten het risico meermaals voorwerp van onderzoek te worden. Deze studie schept helderheid door een juridische analyse van de geldende verplichtingen, en van de verhouding tussen mensenrechten en het humanitair oorlogsrecht.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.