Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Tackling chronic respiratory disease in low-resource settings

  • E.A. Brakema
Datum
donderdag 19 mei 2022
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. N.H. Chavannes

Samenvatting:

Hoe de stille pandemie van chronische longziekten kan worden aangepakt

Chronische longziekten vormen een stille, chronische pandemie. COPD, voor velen een onbekende ziekte, is momenteel de derde doodsoorzaak wereldwijd. Vooral in armere gebieden is de ziektelast hoog, en juist daar ontbreken de kennis en middelen om longziekten te bestrijden. Pogingen om evidence-based oplossingen te implementeren mislukken er vaak, omdat deze niet aansluiten bij de lokale situatie. Daarom onderzocht Brakema in haar proefschrift hoe COPD en astma bestreden moeten worden in verschillende resource-arme gebieden wereldwijd, door juist gebruik te maken van lokale contextuele kenmerken.

Zij werkte met lokale teams van een grote internationale onderzoeksgroep genaamd ‘FRESH AIR’ in Kirgistan, Uganda, ruraal Griekenland en Vietnam. Allereerst brachten zij de lokale situatie in kaart: zo toonde epidemiologisch onderzoek dat COPD in Kirgistan veel meer voorkwam in de bergen dan in lagergelegen gebieden. Een belangrijk risico in de bergen bleek het koken op schapenmest, waarbij schadelijke rook vrijkomt. Medisch-antropologisch onderzoek legde bloot dat de risico’s van zulke luchtvervuiling binnenshuis in de vier landen beperkt bekend waren onder dorpsbewoners en hun gezondheidswerkers. Ook werden chronische longziekten vaak onterecht aangezien voor acute ziekten, zoals tuberculose. Lokale overtuigingen over de oorzaak van chronische symptomen varieerden van een hitte-koude disbalans in Vietnam tot hekserij in Uganda.

Brakema en collega’s stelden uit literatuuronderzoek sleutelfactoren vast voor het succesvol implementeren van longprogramma’s, waaronder het inbedden van programma’s in bestaande infrasctructuren, faciliteren van toegang tot kennis, en het adresseren van de beperkte middelen. Met deze kennis ontwierpen zij verschillende ‘tools’, die zij testten in de praktijk. Daarmee behaalde de onderzoeksgroep daadwerkelijk hogere succespercentages van de implementatie van longprogramma’s.

Dankzij de nauwe samenwerking met lokale partners werden hun bevindingen meteen in de praktijk gebracht. Zo organiseerden de Kirgizische Minister van Volkgezondheid samen met de onderzoekers een Centraal-Aziatische conferentie over chronische longziekten en mogelijke oplossingen. Ook publiceerden Brakema en collega’s hun resultaten in wetenschappelijke topbladen als the Lancet Global Health en vertelden zij erover in media als the BBC World Service.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

pers@lumc.nl

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.